top of page

Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Door inschrijving voor lidmaatschap en/of het deelnemen aan activiteiten verbindt men zich ertoe om de algemene voorwaarden te aanvaarden.

 2. Lidmaatschappen worden aangegaan door een beurtenkaart te kopen van X-aantal beurten die 6 maand geldig zijn vanaf het moment van aankoop. De geldigheidsduur van de beurtenkaarten wordt niet verlengd.

 3. Inschrijven kan via info@polearena.be of je kan zelf via de website inschrijven via ons boekingssysteem.

 4. Credits zijn strikt persoonlijk en kunnen niet overgedragen worden aan een ander persoon.

 5. Terugbetalingen of compensaties van het lidgeld voor een beurtenkaart of een proefles zijn, in geen enkel geval, mogelijk.

 6. Bij niet-betaling en wangedrag kan toegang, zonder ommekeer, tot de studio ontzegd worden.

 7. In geval van onbehoorlijkheid heeft de cursist geen recht op restitutie van het lidgeld.

 8. Pole Arena kan ten alle tijden de algemene voorwaarden aanpassen of wijzigen. De laatste versie, die terug te vinden is op de website, is altijd bindend.

 

Annuleringsvoorwaarden 

 1. Aanmelden kan tot 30 minuten voor aanvang van een les. Een les kan je tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Als je daarna opzegt, verlies je je credit. Wij aanvaarden geen uitzonderingen.

 2. In geval van overmacht bv. streng winterweer, langdurige ziekte, niet genoeg inschrijvingen voor een les en andere gegronde redenen kan Pole Arena een les cancelen. Als Pole Arena een les cancelt, krijg je je credit terug.

 

Foto en Video

 1. Je geeft Pole Arena toestemming om fotos en video’s van deelnemers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden.  Je kan ter plekke aan de docent of fotograaf kenbaar maken, als je niet gefotografeerd wenst te worden, als je foto’s niet op de website of social mediapagina’s van de studio mogen worden geplaatst en/of niet voor redactionele of promotionele doeleinden mogen worden gebruikt.

 2. Foto’s die getrokken zijn in Pole Arena, die op de website of social mediapagina’s van de studio staan, zijn eigendom van de studio en uitsluitend voor privégebruik bestemd. Deze beelden mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

 

 Aansprakelijkheid

 1. PoleArena kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of schade van persoonlijke eigendommen.

 2. Paaldansen is op eigen risico en PoleArena kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en schade en/of letsel ten gevolge van een gebeurlijk ongeval.

 3. Alle leerlingen die meer dan 1 credit kopen zijn automatisch verzekerd voor sportongevallen die plaatsvinden in Pole Arena. Deze individuele ongevallenverzekering vervangt in geen geval de verplichte ziekteverzekering in België. De algemene voorwaarden van de sportongevallenverzekering kunnen geraadpleegd worden op aanvraag.

bottom of page